rastenia.su -

купить или арендовать online
+7 (495) 545-21-33 support@site.su
 • Домены совпадающие с rastenia
 • Покупка
 • Аренда
 • rastenia.su
 • 35 000
 • 350
 • Домены с синонимами, содержащими rasteni
 • Покупка
 • Аренда
 • иностранцу.рф
 • 70 000
 • 700
 • рамблер.su
 • 43 334
 • 433
 • растенье.рф
 • 70 000
 • 700
 • растенья.рф
 • 70 000
 • 700
 • Домены с переводом, содержащими rasteni
 • Покупка
 • Аренда
 • растеньица.рф
 • 70 000
 • 700
 • растеньице.рф
 • 70 000
 • 700
 • Домены с транслитом, содержащими rasteni
 • Покупка
 • Аренда
 • nasazhdenie.ru
 • 50 000
 • 500
 • ukroshenie.ru
 • 50 000
 • 500
 • овощами.рф
 • 70 000
 • 700
 • плены.рф
 • 70 000
 • 700
 • пуант.рф
 • 50 000
 • 1 000
 • растение.рф
 • 250 000
 • 2 500
 • растительность.рф
 • договорная
 • договорная
 • украшенье.рф
 • 70 000
 • 700
 • украшеньице.рф
 • 70 000
 • 700
 • украшенья.рф
 • 70 000
 • 700
 • Рекомендуемые домены
 • Покупка
 • Аренда
 • 5000.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • boxes.su
 • 15 000
 • 150
 • work.ru
 • договорная
 • договорная
 • work.su
 • 20 000
 • 200
 • авиа.su
 • 51 668
 • 517
 • авиа.рф
 • 900 000
 • 9 000
 • авиалиния.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • автономные.рф
 • 50 000
 • 500
 • адмирал.su
 • 20 000
 • 200
 • азией.рф
 • 70 000
 • 700
 • аид.рф
 • 70 000
 • 700
 • актуальное.рф
 • 70 000
 • 700
 • алмаз.su
 • 60 000
 • 600
 • алмазы.рф
 • 1 500 000
 • 15 000
 • альтернативная.рф
 • 70 000
 • 700
 • альтернативное.рф
 • 70 000
 • 700
 • альтернативные.рф
 • 50 000
 • 500
 • альтернативный.рф
 • 50 000
 • 500
 • алюминий.su
 • 35 000
 • 350
 • аналитическое.рф
 • 70 000
 • 700
 • ангина.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • ангины.рф
 • 50 000
 • 500
 • архитектуры.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • ассортимент.su
 • 35 000
 • 350
 • ассоциация.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • атмосфера.su
 • 20 000
 • 200
 • аттестат.рф
 • 450 000
 • 4 500
 • аттестации.рф
 • 250 000
 • 2 500
 • аттракционы.su
 • 20 000
 • 200
 • африкой.рф
 • 70 000
 • 700
 • барабан.su
 • 20 000
 • 200
 • баскетбол.su
 • 26 668
 • 267
 • беда.рф
 • 200 000
 • 2 000

Список буддийских храмов Вьетнама

[[Файл:Chùa Quốc Ân 1.jpg|right|thumb|300px| Пагода Кыок Ан . Город Хюэ.]] Список буддийских храмов [[Вьетнам]]а. == [[Анзянг]] == * Мьен Ба Чуа Сы, [[:vi:Miếu Bà Chúa Xứ|Miếu Bà Chúa Xứ]] * Фыок Дьен, [[:vi:Chùa Phước Điền|Chùa Phước Điền]] * Фи Лай, [[:vi:Chùa Phi Lai|Chùa Phi Lai]] * Там Быу, [[:vi:Chùa Tam Bửu|Chùa Tam Bửu]] * Са Тон, [[:vi:Chùa Xà Tón|Chùa Xà Tón]] * Зьёнг Тхань, [[:vi:Chùa Giồng Thành|Chùa Giồng Thành]] * Фат Лон, [[:vi:Chùa Phật Lớn|Chùa Phật Lớn]] * Тай Ан, [[:vi:Chùa Tây An|Chùa Tây An]] * Онг Бак, [[:vi:Chùa Ông Bắc|Chùa Ông Bắc]] == [[Бакзянг]] == * Винь Нгьем, [[:vi:Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)|Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)]] == Бакнинь == * Бут Тхап, [[:vi:Chùa Bút Tháp|Chùa Bút Tháp]] * Зан, [[:vi:Chùa Dận|Chùa Dận]] * Зау, [[:vi:Chùa Dâu|Chùa Dâu]] * Ким Дай, [[:vi:Chùa Kim Đài|Chùa Kim Đài]] * Фат Тить, [[:vi:Chùa Phật Tích|Chùa Phật Tích]] == Бариа-Вунгтау == * Линь Сон Со Ты, [[:vi:Linh Sơn Cổ Tự|Linh Sơn Cổ Tự]] * Ньет Бан Тинь Са, [[:vi:Niết Bàn Tịnh Xá|Niết Bàn Tịnh Xá]] * Дай Тонг Лам, [[:vi:Chùa Đại Tòng Lâm|Chùa Đại Tòng Lâm]] == Биньтхуан == * Пагода на горе Та Ку, [[:vi:Chùa núi Tà Cú|Chùa núi Tà Cú]] == [[Даклак]] == * Кхай Доан, [[:vi:Chùa Khải Đoan|Chùa Khải Đoan]] == Куангнинь == * Пагода на горе Ен Ты, [[:vi:Núi Yên Tử|Núi Yên Tử]] == Кьензянг == * Ханг, [[:vi:Chùa Hang (Kiên Giang)|Chùa Hang (Kiên Giang)]] * Фу Зунг, [[:vi:Chùa Phù Dung|Chùa Phù Dung]] == Лангшон == * Там Тхань, [[:vi:Chùa Tam Thanh|Chùa Tam Thanh]] == Намдинь == * Фо Минь, [[:vi:Chùa Phổ Minh|Chùa Phổ Minh]] == Ниньбинь == * Бай Динь, [[:vi:Chùa Bái Đính|Chùa Bái Đính]] * Бить Дунг, [[:vi:Chùa Bích Động|Chùa Bích Động]] == Тхайбинь == * Кео, [[:vi:Chùa Keo|Chùa Keo]] == Тыатьен-Хюэ == == Тьензянг == * Винь Чанг, [[:vi:Chùa Vĩnh Tràng|Chùa Vĩnh Tràng]] == Хайзыонг == * Ан Нинь, [[:vi:Chùa An Ninh|Chùa An Ninh]] * Кон Шон, [[:vi:Chùa Côn Sơn|Chùa Côn Sơn]] == [[Ханой]] == * [[Пагода на одном столбе]] * [[Ароматная пагода]] * [[Пагода Чанкуок]] * {{нп5|Пагода Куансы||vi|Chùa Quán Sứ}} * {{нп5|Пагода Ланг||vi|Chùa Láng}} * {{нп5|Пагода Баотхьен||vi|Chùa Báo Thiên}} * {{нп5|Пагода Хынгки||vi|Chùa Hưng Ký}} * {{нп5|Пагода Кимльен||vi|Chùa Kim Liên}} * {{нп5|Пагода Нань||vi|Chùa Nành}} * {{нп5|Пагода Куангхоа||vi|Chùa Quang Hoa (Hà Nội)}} * {{нп5|Пагода Суй||vi|Chùa Sủi}} * {{нп5|Пагода Сай||vi|Chùa Sải}} * {{нп5|Пагода Тхьенньен||vi|Chùa Thiên Niên}} * {{нп5|Пагода Таосать||vi|Chùa Tảo Sách}} * {{нп5|Пагода Вуа||vi|Chùa Vua}} == [[Хошимин]] == == Шокчанг == * Зой, [[:vi:Chùa Dơi|Chùa Dơi]] == Бодх-Гая (Индия) == * Монастырь Фат Куок Ты, [[:vi:Việt Nam Phật Quốc tự|Việt Nam Phật Quốc tự]] == См. также == * [[Административное деление Вьетнама]] == Ссылки == * [http://www.thaoduongmoscow.com/ru/tdru.html Вьетнамская храм-квартира в Москве] [[Категория:Буддийские храмы Вьетнама]] [[Категория:Списки храмов|Вьетнам]] [[Категория:Списки:Вьетнам|Б]]

25.07.2014 03:18:24